Izhevsk Mekaniske anlegg, også kjent som Izhmekh-fabrikken, er en russisk våpenfabrikk som produserte enorme mengder håndvåpen til den russiske hæren under andre verdenskrig. Fabrikken ble grunnlagt i byen Izhevsk i 1942. Når andre verdenskrig tok slutt fortsatte fabrikken med å produsere skytevåpen og utstyr for militæret og den russiske hæren. Fabrikken ble i løpet av 1960-tallet oppgradert flere ganger og det ble brukt mange millioner kroner på nytt maskineri og utvidelse av produksjonen. Den siste oppgraderingen av fabrikken sto ferdig i 1969, hvorpå fabrikken utvidet sin produksjon til å omfatte høyteknologiske våpen og våpen for det sivile markedet. Etter Sovjetunionens oppløsning ble produksjon til det militære kraftig redusert, mens spekteret av sivile produkter ble utvidet. Selv om fabrikken økte produksjon av sivile produkter markant, er det fortsatt skytevåpen til militæret som utgjør den største delen av produksjonen. Fabrikken leverer i dag også våpen til USA hvor de selges under merket Ranger, og det er den gamle amerikanske storheten Remington som er importør av Baikal-våpen til USA og Nord-Amerika.

Siden 1964 har Izhmekh-fabrikken levert jaktgevær for eksport under varemerket “Baikal”. Deres produkter inkluderer også ulike håndholdte pistoler, inkludert den populære Baikal IZH-79. Våpensmedene ved fabriken i Izhmekh er kjent for å ha utviklet og produsert både Makarov og Yarygin pistoler. Izhmekh var også en av de primære fabrikkene for produksjon av Mosin-Nagant og SVT-40-rifler.

Makarov IJ-70 model

Makarov-pistolen er til dags dato den største salgssuksessen til Baikal. Pistolen som ble utviklet på ordre fra den russiske generalen Nikolay Fyodorovich Makarov, er i dag kjent over hele verden som en “PM”, eller Pistolet Makarova, som på russisk betyr Makarov sin pistol. Pistolen er den første halvautomatiske pistolen som ble utviklet ved den russisk fabrikken. Makarov ønsket å utvikle en pistol som skulle være standard for alle militære ledere. Siden 1966 har pistolen vært standardvåpen for alle ansatte i det russiske militæret, både ledere og soldater bærer i dag våpenet som en del av deres grunnutrustning. Pistolen har også vært det offisielle våpenet for det russiske politiet siden 1971.

I løpet av 1980-tallet utvidet Baikal sin Makarov-serie og markedsførte en rekke ulike Makarov håndvåpen. Etter at den kalde krigen var over åpnet også verdens største våpenmarked, USA, seg for import av våpen fra Russland, og i USA ble Makarov-serien markedsført under navnet IJ-70-modellen. Et våpen som kom både i en standard modell og en modell med høykapasitetsramme. Pistolene kom også etterhvert i en .380 ACP versjon samt en standard 9 mm Makarov som var utviklet utelukkende for det amerikanske markedet. Noen mindre endringer ble gjort for å forenkle eksport til andre land enn USA i 1994, inkludert utskifting av det bakre siktet med et lavt justerbart syn. Modeller med dette siktet er i dag kun mulig å kjøpe i Europa og Russland. Den så langt siste nyskapingen fra fabrikken i Russland er en mer sportslig versjon kalt Baikal .442 Dette er et flott våpen som har en lang rekke bruksområder, men ønsker man å gå til anskaffelse av dette våpenet må man dog søke om tillatelse for import. Etter at USA innførte begrensninger på import av russiske våpen, fulgte mange andre europeiske land etter, deriblant Norge, men man kan i dag søke om spesialtillatelse for import av en Baikal .442 om man kan bevise at våpenet er ment for eget bruk og ikke salg.

Baikal IZH-79-8

De senere årene har det dukket opp et nytt marked for den gamle Baikal IZH-79-8, for ettersom personer har funnet at den enkelt kunne bygges om til gassdrift, har et tysk selskap startet produksjon av våpenet. De kommer unna importreglene da de bare importerer deler fra Russland, og ikke selve sluttstykket. Den nye gassversjonen har vist seg å være meget populær da den er meget kraftig, men også veldig rimelig.

13. august 2013 ble Izhmakh og Izhevsk Mechanical Plant slått sammen og formelt omdøpt til Kalashnikov Concern.

Privacy Policy