Baneskyting er en skyttersport hvor utøverne bruker enten rifle, luftrifle eller pistol. Alle som ønsker å delta på baneskyting arrangementer må være medlem av et lokalt skytterlag eller klubb som igjen er medlem av DFS (Det frivillige skyttervesen) eller NSF (Norges skytterforbund). Baneskyting er en voksende sport i Norge og under DFS alene er det over 140.000 registrerte skyttere. Det gjør baneskyting til en av de største sportene i Norge målt i antall utøvere. Baneskyting må ikke blandes med feltskyting. Feltskyting er en helt egen sport som ikke utøves på bane. Baneskyting foregår alltid på faste standplasser med overbygg og helt like forhold for alle skyttere. Avstanden det skytes på i baneskyting er på opp til 300 meter, og blinken er i de fleste tilfeller en helt vanlig blink av papp eller papir. De senere årene har en rekke skytterlag og pistolklubber gått bort fra de gamle blinken i papp og erstattet dem med moderne elektroniske skiver. Ikke bare er elektroniske skiver enklere å operere og trenger ikke å byttes ut hele tiden, men de gjør det også langt enklere for skytterne da de kan lese av sine egne resultater på standplass. I de tilfeller man bruker de gamle blinkskivene, er man avhengig av å ha en person i skyttergraven under blinken, slik at de kan lese av resultatet av skuddet og rapportere tilbake til standplass.

Da skyting på åpen bane bare kan gjennomføres på sommerhalvåret, har de fleste skytterlag i dag også innendørshaller hvor medlemmene kan trene hele året uansett værforhold. Selv om innendørshaller er ypperlig til øvelse, er de ennå ikke godkjent for konkurranser på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Konkurranser i baneskyting i innendørshaller skjer derfor bare på lokalt plan eller klubbnivå.

Konkurranser

Årlig arrangeres det mange hundre skytterstevner over hele Norge. Som skytter kan man faktisk på sommerhalvåret tilbringe hver eneste helg på et skytterstevne et eller annet sted i Norge. Det virkelig store stevnet alle skyttere ser fram til hvert år er dog Landsskytterstevnet, eller Norgesmesterskap i baneskyting som det også omtales som. Landsskytterstevnet arrangeres på sensommeren hvert år og arrangementet rullerer mellom alle skytterlag i Norge som har anlegg og infrastruktur til å ta i mot over 10.000 skyttere. I løpet av landsskytterstevnet konkurreres det i en lang rekke klasser, både for pistol, rifle og luftvåpen. Vinneren i hver klasse får tildelt kongepokalen og tittelen skytterkonge.

De mest populære klassene

Selv om det er et stort antall øvelser man kan konkurrere innen på baneskyting, er det de ulike rifleklassene som er mest populære og har flest utøvere. Når det kommer til rifleklassen konkurrerer man innen blant annet innen Miniatyrskyting, som er organisert under både NSF og DFS. Det samme gjelder øvelsene 10 m luftrifle, 50 m rifle liggende, 50 m rifle match, 300 m standardrifle, 300 m rifle liggende og 300 m rifle match. Alle konkurranser med rifle har deltakere som er medlemmer av Det frivillige Skyttervesen (DFS)

De klassene som helt klart skiller seg fra alle andre hva gjelder både utøvere og tilskuere, er helt klart de gamle klassikerne 300 m standardrifle og 300 m rifle match.

Utøvere innen 300 meter rifle må alle gjennomføre et skyteprogram som består av 3 gange 20 skudd, og de må i løpet av de tre rundene skyte i alle stillinger. Altså 20 skudd liggende, 20 skudd knestående og 20 skudd i stående. Denne øvelsen har vært standard innen sporten helt siden starten sent på 1800-tallet. 300 m standardrifle har vært OL-gren under flere sommer-OL siden 1937.

Baneskyting er en sport som passer for alle. Den krever ikke de aller største investeringene og den passer meget godt for de fleste helsetilstander. Under DFS er det også en egen klasse for dem som har et fysisk handikapp.

Privacy Policy